HINNAKIRI

Lepingu sõlmimisel AA1 INKASSOga ja nõude menetlusse andmisel Kliendil eelnevaid kulutusi ei ole. Teenustasu võetakse AINULT REAALSELT TAGASIVÕIDETUD SUMMADELT. Teenustasuga on nii, et sellest pool maksab kinni Teie võlgnik. Seega põhinõudele lisame veel lisaks viivistele ka kahjuhüvitisnõude.

Näide : kui nõue on 1000.- ja teenustasu 10% siis peaksite maksma meile 100.-. Meie aga esitame võlgnikule arve 1100.-, millest Teie saate 50.- ja meie 50.-. Seega Teie lõplikuks teenustasuks jääks sellisel juhul 50.-. Ühesõnaga võlglane maksab pool Teie teenustasu kinni.

Meie moto on POLE TULU – POLE KULU !

  • Õigusabi 100 EUR / tund
  • Maksekäsu kiirmenetluse algatamine alates 50 EUR
  • Täitemenetluse algatamine 0 EUR
  • Nõudeavalduse koostamine ja esitamine alates 40 EUR
  • Võlanõude mahakandmise akt 40 EUR

Teenustasu protsent sõltub nõude suurusest ja vanusest.

Loading images...